'Steeds meer bepaalt het samenwerken het succes van organisaties
en medewerkers'

Ambition is een jonge organisatieadviesorganisatie dat zich bezighoudt met samenwerkingstrajecten tussen verschillende organisaties of delen (afdelingen of processen) van organisaties. Samenwerking geeft een ambitie van organisaties weer om een betere prestatie dan alleen die van de (het) eigen organisatie(deel) ‘neer te zetten. Daarbij is het uitgangspunt altijd om de organisatie of het deel ervan als een ‘zelfstandige business’ te zien die in een keten of netwerk haar of rol vervult. Strategische verankering van het ‘doen’ van die organisatie is dan ook essentieel. Dit geldt voor de organisatie waarbinnen men opereert alswel het beleid van de andere netwerkpartners.

Ambition werkt ook zelf vaak samen met andere organisaties om tot een betere prestatie te komen, ze is zelf een onderdeel van een netwerk. Daarbij kunnen we de adviserende rol, de managerial rol alswel de coachende rol vervullen.